مهمان ناخوانده‌ای که سفره مردم را خالی کرد / چگونه اقتصاد ایران را احیا کنیم؟

مهمان ناخوانده‌ای که سفره مردم را خالی کرد / چگونه اقتصاد ایران را احیا کنیم؟
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱ خرداد ۱۳۹۹گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک؛ زمانی که کرونا ویروس، جهانگردی خود را از چین آغاز کرد شاید هیچ‌کداممان خیال نمی‌کردیم این میهمان ناخوانده را نمی‌توان به همین زودی‌ها بیرون کرد و به‌اجبار باید چندین ماه به میزبانی‌اش بنشینیم!
اما این میهمان آن‌قدر‌ها هم سربه‌زیر نبود و کمتر جایی است که سرک نکشیده باشد: بنیان‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی مذهبی دستخوش تغییرات و کنجکاوی این ویروس قرار گرفت. به همین دلیل سخن گزافی نیست که جهانِ پساکرونا متفاوت از جهان قبل از شیوع آن است؛ شاید اصلی‌ترین علت این تفاوت را بتوان در زلزله‌ی پیش‌آمده در اقتصاد و بازار‌های مالی دنیا خلاصه کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز