دو روی سکه سیاه‌نمایی/ جای زندگی‌ مردم عادی در تولیدات سینمایی کجاست؟

دو روی سکه سیاه‌نمایی/ جای زندگی‌ مردم عادی در تولیدات سینمایی کجاست؟
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۳ آذر ۱۳۹۹گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو- مژگان صلایی؛

دوری از زندگی مردم، مهم‌ترین مولفه برخی از فیلم‌های سینمایی، شبکه نمایش خانگی و حتی سریال‌های تلوزیون در این سال‌ها بوده است. نمایی از حاشیه‌شهر‌ها و یا حلبی آباد‌ها و یا نمایش مناطق خاص ثروتمند نشین هر شهر تبدیل به نمایی مطلوب برای برخی از فیلمسازان شده است و طبقه بزرگ متوسط شهری عمدتا در تولیدات سینمایی و نمایش خانگی جایی ندارند. این تفاوت در تصویری که سینما از جامعه ارائه می‌دهد با واقعیت آن باعث شده که در برخی تولیدات به سمت سیاه‌نمایی و در برخی دیگر به سوی نمایش زندگی‌های بسیار متفاوت با مردم حرکت کنیم که البته اثرات پنهان و آشکاری هم روی مخاطب خواهند داشت

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۳ آذر ۱۳۹۹