جمهوری اسلامی حمله جیش العدل را به خودروهای سپاه در سیستان و بلوچستان تایید کرد

ایران حمله جیش العدل را به خودروهای سپاه در سیستان و بلوچستان تایید کرد
بی بی سی فارسی
پیک ایران - ۲ روز قبل

جمهوری اسلامی حمله جیش العدل را به خودروهای سپاه در سیستان و بلوچستان تایید کرد
فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس انفجار بمب را در مسیر حرکت خودروهای سپاه پاسداران تایید کرد و گفت این حمله تلفات جانی در پی نداشته است و تنها یک فرمانده سپاه منطقه دچار جراحاتی شده است.

جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یک کانال تلگرامی نزدیک به این گروه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و نوشت که فرمانده پایگاه کورین در این حادثه "کشته" و به سایر نیروها نیز "خسارت زیادی" وارد شده است.

این حمله در نزدیکی روستای گلوگاه واقع در بخش کورین سیستان و بلوچستان انجام شده است.

نماینده زاهدان گفته "نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سه خودرو در حال گشت بودند که با دو بمب کنار جاده‌ای برخورد کردند و توانستند یکی از این بمب‌ها را خنثی کنند اما متأسفانه دومین بمب منفجر شد".

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

سیستان و بلوچستان

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس انفجار بمب را در مسیر حرکت خودروهای سپاه پاسداران تایید کرد و گفت این حمله تلفات جانی در پی نداشته است و تنها یک فرمانده سپاه منطقه دچار جراحاتی شده است.

جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یک کانال تلگرامی نزدیک به این گروه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و نوشت که فرمانده پایگاه کورین در این حادثه "کشته" و به سایر نیروها نیز "خسارت زیادی" وارد شده است.

این حمله در نزدیکی روستای گلوگاه واقع در بخش کورین سیستان و بلوچستان انجام شده است.

نماینده زاهدان گفته "نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سه خودرو در حال گشت بودند که با دو بمب کنار جاده‌ای برخورد کردند و توانستند یکی از این بمب‌ها را خنثی کنند اما متأسفانه دومین بمب منفجر شد".

او "اسارت تعدادی از نیرو‌های سپاه" در این حمله را تکذیب کرد.

جیش العدل خود را "ارتش عدالت و برابری" و سنی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان ایران معرفی می کند. این گروه در موارد متعدد، درگیری‌هایی مسلحانه با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته است و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را هم به عهده گرفته است.

حکومت ایران این گروه را تروریستی و وابسته به نیروهای اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا می‌داند. اتهامی که این دو کشور رد می‌کنند. تیرماه سال گذشته آمریکا گروه جیش العدل را به فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور اضافه کرد.

این گروه می‌گوید نخستین عملیات‌های آن مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در آن ادعا کرده بود چندین عضو سپاه پاسداران را کشته است. یکسال بعد، در بهمن ۱۳۹۲، این گروه با ربودن پنج مرزبان ایرانی در نزدیکی مرز این کشور با پاکستان خبر ساز شد.

دو سال گذشته کمتر خبری از عملیات‌های جیش العدل منتشر شده بود. آخرین حمله این گروه در بهمن سال ۱۳۹۷ گزارش شده بود. سپاه پاسداران اعلام کرد در این حمله ۲۷ نفر از اعضایش کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" /> سیستان و بلوچستان

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس انفجار بمب را در مسیر حرکت خودروهای سپاه پاسداران تایید کرد و گفت این حمله تلفات جانی در پی نداشته است و تنها یک فرمانده سپاه منطقه دچار جراحاتی شده است.

جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یک کانال تلگرامی نزدیک به این گروه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و نوشت که فرمانده پایگاه کورین در این حادثه "کشته" و به سایر نیروها نیز "خسارت زیادی" وارد شده است.

این حمله در نزدیکی روستای گلوگاه واقع در بخش کورین سیستان و بلوچستان انجام شده است.

نماینده زاهدان گفته "نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سه خودرو در حال گشت بودند که با دو بمب کنار جاده‌ای برخورد کردند و توانستند یکی از این بمب‌ها را خنثی کنند اما متأسفانه دومین بمب منفجر شد".

او "اسارت تعدادی از نیرو‌های سپاه" در این حمله را تکذیب کرد.

جیش العدل خود را "ارتش عدالت و برابری" و سنی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان ایران معرفی می کند. این گروه در موارد متعدد، درگیری‌هایی مسلحانه با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته است و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را هم به عهده گرفته است.

حکومت ایران این گروه را تروریستی و وابسته به نیروهای اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا می‌داند. اتهامی که این دو کشور رد می‌کنند. تیرماه سال گذشته آمریکا گروه جیش العدل را به فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور اضافه کرد.

این گروه می‌گوید نخستین عملیات‌های آن مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در آن ادعا کرده بود چندین عضو سپاه پاسداران را کشته است. یکسال بعد، در بهمن ۱۳۹۲، این گروه با ربودن پنج مرزبان ایرانی در نزدیکی مرز این کشور با پاکستان خبر ساز شد.

دو سال گذشته کمتر خبری از عملیات‌های جیش العدل منتشر شده بود. آخرین حمله این گروه در بهمن سال ۱۳۹۷ گزارش شده بود. سپاه پاسداران اعلام کرد در این حمله ۲۷ نفر از اعضایش کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز