هواپیمایی که شهروندان لیبی را به گلوله بست/عکس

هواپیمایی که شهروندان لیبی را به گلوله بست/عکس
شفاف
خبر آنلاین - ۶ اسفند ۱۳۸۹

بین الملل > آفریقا  - این همان هواپیمای میراژ اف یک است که بعد از گلوله بستن مردم لیبی به دستور قذافی در فرودگاه مالت به زمین نشست

منابع خبر