انتشار عکس فرمانده ارتش مصر، اینبار روی لباسهای زنانه !

سیسی روی لباسهای زنانه !/عکس
فردا
باشگاه خبرنگاران - ۹ آذر ۱۳۹۲

العالم: پس از خلع "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر، محبویت "عبدالفتاح سیسی" فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور به حدی افزایش یافته است که اخیرا پیژامه های زنانه با عکس وی مد شده است.

از زمان برکناری "محمد مرسی" در محافل رسانه ای مصر از "عبدالفتاح سیسی" فرمانده کل نیروهای مسلح مصر به عنوان ناجی این کشور یاد می شود؛ فردی که این کشور را پس ازیک سال آشوب به روال عادی خود بازگرداند. در مقابل حامیان اخوان المسلمین نیز وی را عامل کودتای نظامی می دانند.

منابع خبر