اتومبیل مخصوص معلولین+عکس

اتومبیل مخصوص معلولین+عکس

فردا
فردا - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

اتومبیل ساخته شده مخصوص معلولین حرکتی آنها را بی نیاز از کمک دیگران برای تردد در شهر کرد.

منابع خبر