عکسl ماشین نفت سوز مظفرالدن شاه ، اولین ماشین تاریخ ایران!

عکسl  ماشین نفت سوز مظفرالدن شاه ، اولین ماشین تاریخ ایران!
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۳ مهر ۱۴۰۱

مظفرالدین‌شاه که در سفر به فرنگ شیفته این وسیله جدید شده بود، با وجود خالی بودن خزانه، با قرض گرفتن از بانک ملی شاهنشاهی که متعلق به انگلیسی‌ها بود، اتومبیل نفت‌سوز مدل ۱۹۰۰ را به قیمت ۴۰۰۰ تومان از فرانسه خرید.

۲۲۷۲۲۷

منابع خبر

اخبار مرتبط

ایسنا - ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱ فروردین ۱۴۰۱
آفتاب - ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۲۹ آبان ۱۳۹۹