قرار است بازرسان شیمیایی سازمان ملل به سوریه بروند

قرار است بازرسان شیمیایی سازمان ملل به سوریه بروند
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲۴ مرداد ۱۳۹۲

دولت و مخالفان دولت سوریه متقابلا یکدیگر را به استفاده از اسلحه شیمیایی متهم کرده اند

سازمان ملل گفته که قرار است بازرسان شیمیایی سازمان ملل به زودی عازم سوریه شوند اما هنوز هم مشخص نیست که این سفر چه زمانی صورت می گیرد.

سخنگوی سازمان ملل گفته است که دولت سوریه موافقت کرده است که بازرسان پس از ورود به آن کشور، تا چهارده روز در آنجا بمانند.

سازمان ملل دو هفته پیش گفت که دولت سوریه در اصل قبول کرده که بازرسان به سه نقطه ای سفر کنند که گفته می شود در آنها، اسلحه شیمیایی به کار گرفته بود.

یکی از این سه نفطه در نزدیکی شهر حلب واقع است و در ماه مارس، دولت سوریه شورشیان را متهم کرد که با استفاده از اسلحه شیمیایی بیست و شش نفر را در آنجا کشته اند.

در ماه ژوئن، دولت آمریکا گفت که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که نیروهای دولتی سوریه علیه شورشیان به اسلحه شیمیایی متوسل شده اند.

منابع خبر