بازدید رئیس کل دادگستری استان البرز از دادسرای ناحیه ۳ کرج

خبرگزاری میزان - ۱۱ آذر ۱۴۰۰

رئیس کل دادگستری استان البرز در جریان بازدید دادسرای ناحیه ۳ کرج از رسیدگی به مشکلات بیش از ۱۰۶ نفر از مراجعان خبر داد

منابع خبر