۶۰ خوابگاه جدید با ظرفیت ۱۲ هزار نفر به بهره برداری رسیده است

خبرگزاری دانشجو - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر