نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص شرکت‌های تعاونی اعتباری غیرفعال

رهپویان عدالت - ۱ آبان ۱۳۹۰

دفتر حقوقی کانون سردفتران نظریه مشورتی خود را درخصوص شرکت های تعاونی اعتباری غیرفعال اعلام کرد. به گزارش ایسنا،‌ دفتر حقوقی و حمایت قضایی اعلام کرد، نظر به اینکه لیست شرکت های تعاونی اعتباری غیرفعال در برخی از استان ها توسط بانک مرکزی به سازمان ثبت ارسال و این سازمان نیزجهت اطلاع، مفاد را به این کانون ابلاغ کرده است، لذا نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی این کانون نیز به این شرح اعلام می‌شود: «صرف نظر از اینکه شرکت غیرفعال با شرکت منحله تفاوت دارد و تا شرکت های تعاونی مورد نظر، وفق مقررات منحل نگردیده باشند و تصفیه نشده باشند دارای شخصیت حقوقی است، علیهذا پیشنهاد می‌شود اسامی شرکت های موصوف در پرتال کانون درج تا همکاران در صورت لزوم مورد لحاظ قرار دهند»

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز