ماجرای مسمومیت دانشجویان دانشگاه لرستان چه بود؟

فردا - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

مدیر دانشجویی دانشگاه لرستان به شایعه مسمومیت تعدادی از دانشجویان واکنش نشان داد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز