کشف بدافزار رایانه‌ای مشابه استاکس‌نت

بدافزار رایانه‌ای مشابه استاکس‌نت کشف شد
خدمت
تابناک - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

یک شرکت امنیت رایانه آمریکایی روز پنجشنبه از کشف بدافزاری خبر داده که از بسیاری جهات مشابه استاکس نت، ویروس اینترنتی طراحی شده برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران عمل می کند

منابع خبر
بدافزار رایانه‌ای مشابه استاکس‌نت کشف شد خبرگزاری فارس - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
بدافزار رایانه‌ای مشابه استاکس‌نت کشف شد باشگاه خبرنگاران - ۱۳ خرداد ۱۳۹۵