حقیقی به اردوی تیم ملی اضافه شد

ورزش ۳ - ۲ مهر ۱۳۹۵

علیرضا حقیقی به اردوی تیم ملی در ارمنستان پیوست

منابع خبر
حقیقی به اردوی تیم ملی فوتبال اضافه شد فوتبالی‌ترین - ۲ مهر ۱۳۹۵