عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید

عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱عکس/ محسن سعیدی

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز