رسانه‌های غربی درپی ارائه تصویری مخدوش از اسلام‌وایران

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تحلیل گر مسائل بین الملل در فضای مجازی نوشت: رسانه‌های غربی با بهره گیری از شگرد‌های عملیات روانی همواره تصویری مخدوش، مغرضانه و یکسویه از سیاست، اقتصاد، فرهنگ جهان اسلام و ایران برای افکار عمومی داخلی و بین المللی نشان می‌دهند

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸