رویکرد اصلی تحول، تحول در برنامه‌ها، روش‌ها و ساختار‌ها است/در سیل شیراز چهار نفر از شهرداران دوره‌های مختلف در تکوین این حادثه نقش داشته‌اند/ هیاتی مامور شد‌ه‌اند تا موانع شروع به کار پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را برطرف کنند/ شناسایی برخی از افرادی که در موضوع زندان فشافویه مرتکب قصور شدند

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

اسماعیلی گفت: رویکرد اصلی ما تحول در برنامه‌ها، تحول در روش‌ها، در ساختار‌ها برای نیل به یک دستگاه قضایی تراز جمهوری اسلامی است

منابع خبر