توجه افراطی به فرهنگ اقتصادی، مامنی برای رانتخواران و سیاست‌گذاران ناکارآمد!

توجه افراطی به فرهنگ اقتصادی، مامنی برای رانتخواران و سیاست‌گذاران ناکارآمد!
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

توجه افراطی به فرهنگ اقتصادی، مامنی برای رانتخواران و سیاست‌گذاران ناکارآمد!

حمایت از اقتصاد در قالب پویش‌ها و ترویج فرهنگ صحیح، گرچه می‌تواند کمک ارزنده‌ای به کشور کند اما چنانچه در بستر نهادیِ نامناسب فعالیت کنند، به آبی گل آلود برای ماهیگیری سرمایه‌داران رانتخوار داخلی می شوند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، علی حسینی فعال دانشجویی و دانشجوی ارشد اقتصاد نظری دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: حمایت از اقتصاد کشور در قالب پویش‌ها و ترویج فرهنگ صحیح،  گرچه می‌تواند کمک ارزنده‌ای به کشور کند اما باید در نظر داشت که چنانچه این پویش‌ها در بستر نهادیِ نامناسب فعالیت کنند، نه تنها می توانند به کشور کمکی کند، بلکه تبدیل به آبی گل آلود جهت ماهیگیری سرمایه داران رانتخوار داخلی و البته تداوم کاهلی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز می شود.

متن این یادداشت در ادامه آمده است:

« تاکید رهبر انقلاب؛در سال‌های متمادی؛ بر مقوله اقتصاد حاکی از اهمیت موضوع در این برحه دارد. تشکیل پویش‌های مردمی فعال در حوزه اقتصاد از تاثیرات منویات ایشان بوده و از آنجا که محور فعالیت این پویش‌ها عمدتا مبتنی بر فرهنگ سازی در حوزه رفتار اقتصادی صحیح از سوی شهروندان است، بیم آن می‌رود که سایر عوامل اثرگذار بر بالندگی اقتصاد ایران مغفول واقع شوند. از این رو می‌طلبد که به آسیب شناسی عملکرد این قبیل فعالیت ها و دیدگاه حاکم بر جامعه، مبنی بر این که مهمترین عامل رشد فرهنگ است، پرداخت.

ساختار های اقتصادی در کنار فرهنگ دو بستر حیاتی برای اثر گذاری سیاست های اقتصادی هستند؛ به طوری که ریشه شکست بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را می‌توان  در محیا نبودن این دو بستر برای سیاست‌های اتخاذی دانست. این درحالیست که توجه بیش از اندازه به مقوله فرهنگ، تبدیل به مامنی برای پوشش ضعف سیاستگذاران در بهینه سازی ساختار‌های اقتصادی شده است.

مانور بیش از اندازه بر نقش فرهنگ عمومی در حمایت از کالای ایرانی در سال جاری از مصادیق بارز نگاه افراطی به نقش فرهنگ و غفلت از اهمیت ساختارها در اقتصاد است. قطعا فرهنگ نقش به سزایی در توسعه و تحقق اهداف یک طرح دارد؛ اما نباید دراهمیت آن اغراق کرد.

شاید بتوان گفت ساختارهای بهینه اقتصادی، در تعالی اقتصادی کشور مهم ترین نقش را دارند.

"قطعا فرهنگ نقش به سزایی در توسعه و تحقق اهداف یک طرح دارد؛ اما نباید دراهمیت آن اغراق کرد.شاید بتوان گفت ساختارهای بهینه اقتصادی، در تعالی اقتصادی کشور مهم ترین نقش را دارند"تا زمانی که نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران حامی فساد اقصادی و ضد تولید و مصرف بهینه است، فرهنگ و اخلاق تاثیر زیادی بر اقتصاد نخواهد داشت. در واقع ساختار های نهادی اقتصاد ایران به گونه ای است که اگر افراد سودجو خواهان دستیابی به رانت و درآمدهای ناشی از مشاغل کاذب و نامشروع  باشند مانعی جز اخلاق و فرهنگ در برابر آن ها نیست. این در حالی است که با وجود یک چنین ساختارهای اقتصادی ای، غالب فعالیت های مولد محکوم به شکست هستند.

در اقتصاد های پیشرفته اخلاق که خود برآمده از فرهنگ است، برای پوشش آن بخش از تخطی‌هایی به کار می‌رود که برخورد و کنترل آنها هزینه‌ای بیشتر از وجود آن تخطی‌ها دارد. در واقع در یک اقتصاد پیشرفته، برای حذف بخش اعظم فساد، درابتدا سیستمی طراحی می شود که با درونی سازی منافع و مضرت فعالیت های بازیگران اقتصادی و همسو کردن منافع و ضررهایشان  با منافع راهبردی کشور، بتواند به صورت خودکار از اعمال نابهینه اقتصادی بیشگیری کند. برای مثال در بحث حمایت از کالای ایرانی، با وجود نهادهای واردکننده قدرتمند و ضعف‌های ساختاری بیش روی تولید، تاکید مسوولین بر ضرورت مصرف کالای داخلی صرفا یک فرافکنی است.

همچنین  قانون  شفافیت دارایی‌ها و مبارزه با پول شویی  به تنهایی می تواند جلوی میلیاردها دلار فساد و قاچاق سازمان یافته را بگیرد اما برای جرایم کوچک و قاچاقچیان خرده فروش زیاد کارساز نیست.

فرهنگ در این حوزه وارد می شود و از طریق سازو کار تقبیح و تشویق اجتماعی جرایم خرد را کنترل می کند. بنابراین نباید انتظار داشت که صرفا با ترویج اخلاق و فرهنگ صحیح، جلوی میلیاردها دلار کلاهبرداری و قاچاق را، که اغلب توسط اشخصاص حقیقی و حقوقی ذی نفوذ انجام می بذیرد، را گرفت.ایستاد.در واقع ساز و کار فرهنگی می تواند میلیاردها دلار از تخطی ها و هزینه ناشی از آن  را کم کند، اما صرفا از طریق کاهش جرایم خرد. بنابراین  برای مبارزه قاطع با تخطی های اقتصادی نظیر مصرف بی رویه کالاهای مصرفی خارجی  و یا جرایمی نظیر  فسادهای کلان، می طلبد که در  پی راهی برا کنترل گرگ‌های یقه سقید بود.

مهمترین مساله در اقتصاد ایران، بر خورد با مفاسد سازمان یافته‌ای است که نقشی اساسی در مختل کردن عملکرد مطلوب دارند. اگر اقتصاد را به مثابه یک درخت در نظر بگیریم، مفاسد سازمان یافته با تخریب ریشه‌های درخت مانعی مهم در برابر هرگونه بحث پیرامون سایر اجزای درخت است.

بنابراین در گام نخست، باید با اصلاح قوانین و ساختار ها منافع کارگزاران دولتی و نیز اتحادیه ها و قدرت های ذی نفوذ اقتصادی را با منافع راهبردی کشور هم سو کرد.

"تا زمانی که نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران حامی فساد اقصادی و ضد تولید و مصرف بهینه است، فرهنگ و اخلاق تاثیر زیادی بر اقتصاد نخواهد داشت"برای مثال با وجود تعرفه های سنگین بر واردات کالاهای لوکس  در کنار ساختارهای مالی کنترل گر امنیتی، می تواند بسیار کارگشا باشد. برای تحقق این مهم، باید توجه ویژه ای به نهاد های علمی در طراحی سیستم های مذکور داشت. پژوهش های انجام شده در حوزه «اقتصاد جرم» حاکی از اهمیت این موضوع برای تداوم حیات اقتصاد ایران است.

البته توجه به یک مقام «مصون، و نه معصوم» در پیشبرد روند قاون گذاری از اهمیت به سزایی برخوردار است. اهمیت یک چنین مقامی ازآن جا ناشی می شود که اساسا هیچ سیستمی حتی «طبیعت» توانایی پوشش صد درصدی ابژه خود برای انحراف از عملکرد بهینه را ندارد.

به عبارت دیگر بهترین سیستم ها هم، لاجرم دارای حفره های نفوذی هستند که نیاز به یک نگهبان را ایجاد می کنند. مساله حایز اهمیت این است که اشخاص متخصص و معصوم انگشت شمارند،  بنابر این با قید مصونیت(و پاسخگو نبودن) بدون هراس از برملا شدن اشتباهاتشان و یا تلافی «متضررین سیاست های جدید»، می توانند به سیاستگذاری و برخورد قاطع با مفسدین بپردازند.

بنابراین انتظار از پارلمانی که خود ذی نفع عدم شفافیت اقتصادی است، برای تصویب طرح شفافیت، تنها اندکی واقعی تر از داستان اژدهاست!

برای برخورد با مفسدین و پوشش خلا نهادها، به ویژه در برخورد با طبقه مفسدین یقه سفید که البته با تمامی مراتب فرهنگ هم آشنایی دارند!، ترس قطعا موثر تر از فرهنگ است. ترس به عنوان عاملی که در اقتصاد جرم به صورت منحنی‌های ریسک گریزی مطرح می شود، اعم از ترس از «دستگیر شدن» یا «میزان مجازات» احتمالی است. برای اذهان حسابگر مفسدین اقتصادی می‌تواند عاملی مهم برای کاهش جرایم اقتصادی شود. بنابراین تقویت دستگاه قضایی ،امنیتی و اطلاعاتی نیز باید به طور ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.

گرچه موارد فوق ممکن است در برحه ای برخی از آزادی های مدنی را محدود کند، اما منافع آن در بلند مدت همه را منتفع خواهد ساخت.  به عبارت دیگر وجود رابطه مثبت لیبرال دموکراسی و رشد اقتصادی از مغالطات مبتذل و مزورانه جریان لیبرال  است.

"در واقع ساختار های نهادی اقتصاد ایران به گونه ای است که اگر افراد سودجو خواهان دستیابی به رانت و درآمدهای ناشی از مشاغل کاذب و نامشروع  باشند مانعی جز اخلاق و فرهنگ در برابر آن ها نیست"این در حالیست که با مداقه در تاریخ کشور ها در می‌یابیم که این رابطه، معکوس آن چه لیبرال‌ها مدعی هستند، است.

توفیقات چشم گیر اقتصادی کشورهای شرق آسیا، شیلی، آلمان نازی و...  در سایه دیکتاتور های نظامی خط بطلانیست بر این که، دولت‌های نظامی مخل رشد و توسعه اند. اینکه بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی در مقابل رهیافت فوق می‌ایستند، ریشه در یک دگماتیسم مبتنی بر ایدیولوژی لیبرال دارد.

خلا دید چند بعدی و ناظر به زمان و مکان بیاده سازی یک طرح موفق، از علت های رسوخ این دیدگاه انحرافی است. تبلور این خلا را می توان در عدم تشخیص همیشگی «جهت علیت» دانست. رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی سیاسی، پیوستن به wto و رفاه، فرهنگ و توسعه و...

از مهمترین روابطی است که در ایران، توسط بسیاری از نظریه پردازان و در پی آن مردم،علیتشان خلاف واقع درک شده است. در واقع دلیل اصلی این کژفهمی مخرب، که تا حد زیادی در حال نهادینه شدن در بافت جامعه نیز است، ناشی از برداشت سطحی و تک بعدی و البته علاقه برخی به ژست ها ی غربی وارداتی است. به نظر می رسد اگر فرهنگ بخواهد تاثیری بر اقتصاد ایران داشته باشد، مهمترین آن، زدودن جامعه از دیدگاه دگم و ارتجاعی لیبرال است.

بنابراین حمایت از اقتصاد کشور در قالب پویش‌ها و ترویج فرهنگ صحیح،  گرچه می‌تواند کمک ارزنده‌ای به کشور کند اما باید در نظر داشت که چنانچه این پویش‌ها در بستر نهادیِ نامناسب فعالیت کنند، نه تنها می توانند به کشور کمکی کند، بلکه تبدیل به آبی گل آلود جهت ماهیگیری سرمایه داران رانتخوار داخلی و البته تداوم کاهلی نهاد های تصمیم گیر و تصمیم ساز می شود.

انتهای پیام/

منابع خبر

دیگر اخبار این روز