حمله اراذل و اوباش به دانشجوی بسیجی+تصاویر

حمله اراذل به دانشجوی بسیجی/عکس
فردا
جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

این دانشجوی بسیجی با بیان اینکه متاسفانه هیچ کدام از اعضای خانواده ام جرات بازگشت به منزل را ندارند، گفت: با توجه به اینکه این فرد و دوستانش از محل سکونتمان اطلاع دارند، ترجیح داده ایم تا رسیدگی قاطع نیروی انتظامی و قوه قضائیه در خانه اقوام سکونت داشته باشیم.

منابع خبر
حمله اراذل به دانشجوی بسیجی/عکس فردا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
حمله اراذل به دانشجوی بسیجی + عکس جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲