حمله نیروهای انتظامی به سفره‌های افطار کنار اوین

میزان نیوز - ۱۱ شهریور ۱۳۸۸

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم)، ده‌ها تن از ماموران امنیتی که از چند ساعت پیش از اذان مغرب در محوطه روبروی زندان اوین حاضر شده بودند، همزمان با پخش صدای اذان مغرب و وقت افطار هنگامی که اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی سفره‌های خود را پهن کردند با هجوم به آن‏ها و اعمال خشونت سفره‌های افطار پهن شده در مقابل زندان اوین را برچیدند.این اقدام نیروهای انتظامی و امنیتی که همزمان با پخش اذان مغرب و هنگام افطار توام با اهانت به حاضران صورت گرفت، با اعتراض شرکت کنندگان در این مراسم مواجه شد که نیروهای انتظامی با توسل به خشونت برخی روزه‌دارانی را که در کنار سفره‌های افطار نشسته بودند به روی زمین کشاندند و آنها را از محل دور کردند.در این میان توهین یکی از افسران نیروی انتظامی به همسر عبدالله مومنی (همسر شهید) با ابراز انزجار حاضران مواجه شد.گزارش‌ها حاکی است که تا ساعتی پس از افطار نیروهای انتظامی از هرگونه توقف صدها نفر از شهروندان که قصد داشتند به این مراسم بپیوندند در مقابل درب اصلی زندان اوین جلوگیری بعمل آوردند.درپی متفرق کردن جمعیت، تعدادی از حاضران با حضور در کنار اتوبان یادگار امام و در فاصله چند صدمتری زندان اوین سفره‌های افطار خود را پهن کرده و در کنار خانواده زندانیان سیاسی روزه خود را افطار کردند.حضور تعدادی از خانواده‌های شهروندان عادی که با تهیه غذا به صورت خودجوش به این مراسم پیوسته بودند از نکات جالب توجه بود

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

واحد مرکزی خبر - ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
واحد مرکزی خبر - ۱۱ شهریور ۱۳۸۸