حداقل دستمزد سال آینده ۳۷۰ تا ۴۰۰هزار تومان/ حداکثر افزایش۹۷ هزار تومان...

حداقل دستمزد سال آینده ۳۷۰ تا ۴۰۰هزار تومان/ حداکثر افزایش۹۷ هزار تومان...
فرهیختگان
فرهیختگان - ۳ بهمن ۱۳۸۹

تعداد بازدیدها: ۹ فرهیختگان آنلاین: عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از احتمال افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای سال ۹۰ خبر داد. علی دهقان کیا در گفتگو با مهر از احتمال افزایش ۲۲ تا ۳۲ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: پیشنهاد هر ساله کارگران با توجه به در نظر گرفتن حداقل حداقل ها رقمی بیشتر از این موارد است، اما در نهایت شورای عالی کار افزایش را در همین درصدها اعلام می کند. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: اخیرا نیز خانه کارگر بر اساس اطلاعات و یافته های خود پیشنهاداتی تا ۴۸۷ هزار تومان اعلام کرده اند. دهقان کیا ادامه داد: در این زمینه قرار است تا مدارک و ارزیابی هایی از وضعیت بازار و معیشت خانوار کارگری صورت پذیرد ولی به دلیل اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، هرگونه پیشنهاد نهایی و جمع بندی که قرار است از سوی کارگران به شورای عالی کار ارائه شود باید همه جوانب را به همراه داشته باشد. وی خاطر نشان کرد: در هر حال گروه های مختلف کارگری بررسی ها و ارزیابی های خود از سبد هزینه های خانوار را طی روزهای آینده انجام و به عنوان نظر نهایی پیشنهاد می کنند.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فرهیختگان - ۳ بهمن ۱۳۸۹
فرهیختگان - ۳ بهمن ۱۳۸۹