اوپک سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه‌‌ای خود را حفظ خواهد کرد

خبرگزاری فارس - ۲۷ آبان ۱۳۹۳

مشاور سابق وزیر نفت عربستان با دشوار خواندن نشست آتی اوپک، گفت، این سازمان در دشوارترین نشست خود در ۲۷ ماه نوامبر، سقف تولید خود را حفظ خواهد کرد

منابع خبر