تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در بندرعباس

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در بندرعباس
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

ماموران اداره اطلاعات بندرعباس صبح جمعه یکی از دراویش گنابادی به نام عبدالغفور قلندری نژاد را در این شهر بازداشت کردند. در پی این بازداشت خانواده این درویش به همراه بیش از ٦٠ نفر از دراویش ساکن بندرعباس در برابر اداره اطلاعات این شهر تجمع کردند

منابع خبر