دبیرکل سازمان ملل کودتای نظامی در مالی را محکوم کرد

دبیركل سازمان ملل كودتای نظامی در مالی را محكوم كرد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ فروردین ۱۳۹۱

دبیرکل سازمان ملل کودتای نظامی در مالی را محکوم کرد نیویورک - دبیرکل سازمان ملل کودتای نظامی در کشور مالی را محکوم و خواستار جلوگیری از افزایش خشونت ها در آن کشور افریقایی شد.

به گزارش ایرنا؛ بان کی مون با صدور بیانیه ای از مقام های این کشور خواست تا هرچه سریعتر جلوی خشونت ها و افزایش بی ثباتی در کشور را بگیرند و همه گروهها را به اجرای قانون اساسی دعوت کرد.

کودتاگران که گروهی از اعضای ارتش مالی هستند با حضور در شبکه تلویزیون ملی با اعلام دردست گرفتن اوضاع، حکومت نظامی اعلام و اجرای قانون اساسی را به حال تعلیق درآوردند.

عبدالعزیز ناصر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز در همین زمینه گفت که تمامی گزارش ها از افزایش خشونت، بی قانونی و غارت اموال عمومی و موسسات حکایت می کند.

مقام های سازمان ملل آمادگی این نهاد بین المللی برای کمک به بازگرداندن ثبات و دمکراسی به این کشور کودتازده افریقایی را اعلام کردند.اروپام ۱۹۰۸/ ۳۴۰۴

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۰۴۹۲۹۸

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ فروردین ۱۳۹۱