واکنش کاوری به انتقادی در مورد نچسب بودن بازیگران در فیلم!

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: بازیگران کاوری نچسب فیلم

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز