پیروزی گروژنی در حضور ۹۰ دقیقه‌ای محمدی

خبرگزاری فارس - ۱۰ مهر ۱۳۹۵

گروژنی در حضور ۹۰ دقیقه‌ای میلاد محمدی مقابل گازوویک به پیروزی رسید

منابع خبر
پیروزی گروژنی در حضور ۹۰ دقیقه‌ای محمدی خبرگزاری فارس - ۱۰ مهر ۱۳۹۵
جلد پیروزی/یکشنبه۱۱مهر۹۵ تابناک - ۱۰ مهر ۱۳۹۵
با پیروزی برابر پرتغال رقم خورد؛ فوتبالی‌ترین - ۱۰ مهر ۱۳۹۵