آغاز سال تحصیلی جدید در گیلان

آغاز سال تحصیلی جدید در گیلان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۲دریافت ۶ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: تحصیلی گیلان

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱ مهر ۱۴۰۲