واکنش عضو جامعه دانشگاهی به گزارش بورسیه‌ها

عصر ایران - ۳ آبان ۱۳۹۳

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد عملکرد وزارت علوم درباره پرونده بورسیه‌های غیرقانونی گفت: درایت و تدبیری که وزارت علوم به خرج داد و جلوی تخلفات گذشته را گرفت، تحسین برانگیز است. این امر باعث می‌شود آیندگان دقت و توجه بیشتری به خرج دهند

منابع خبر