۴ فرمان ضدایرانی آل سعود درباره حج

۴ فرمان ضدایرانی آل سعود به رسانه ها درباره حج
خدمت
جهان نیوز - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

مقامات دربار سعودی به رسانه ها اخطار داده اند که هرگونه خبر یا تحلیلی خارج از چارچوب عنوان شده، منجر به برخوردهای شدید با آنها خواهد شد.

منابع خبر
۴ فرمان ضدایرانی آل سعود درباره حج جهان نیوز - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵