افزایش ۶۰‌درصدی واردات گندم

کلمه - ۱۵ تیر ۱۳۹۲

چکیده :امسال تاکنون ۳۸۰۰‌هزارتن واردات گندم داشته‌ایم که ۲۳۰۰‌هزار تن آن توسط مراکز خرید دولتی و مابقی توسط تعاونی‌های آرد، شرکت‌های تولید ماکارونی و... بوده است. وی ادامه داد: این میزان واردات به جز ۶۰۰‌هزار تن گندمی بوده که توسط بخش صنعت و معدن کشور وارد شده است. ...

مدیرکل دفتر غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۶۰‌درصدی واردات گندم نسبت به سال گذشته خبر داد.

دلاور حیدرپور اظهار داشت: امسال تاکنون ۳۸۰۰‌هزارتن واردات گندم داشته‌ایم که ۲۳۰۰‌هزار تن آن توسط مراکز خرید دولتی و مابقی توسط تعاونی‌های آرد، شرکت‌های تولید ماکارونی و… بوده است.

"چکیده :امسال تاکنون ۳۸۰۰‌هزارتن واردات گندم داشته‌ایم که ۲۳۰۰‌هزار تن آن توسط مراکز خرید دولتی و مابقی توسط تعاونی‌های آرد، شرکت‌های تولید ماکارونی و.."وی ادامه داد: این میزان واردات به جز ۶۰۰‌هزار تن گندمی بوده که توسط بخش صنعت و معدن کشور وارد شده است.

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر غلات، حبوبات و نبات علوفه‌ای با اشاره به تولید هشت‌‌میلیون تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان، افزود: دولت می‌تواند با خرید گندم از کشاورزان داخلی تا حدود بسیاری از واردات بی‌نیاز شود، اما به دلیل قیمت خرید پایین پیشنهادی دولت، کشاورزان مایل به فروش گندم به دولت نیستند.

وی در همین راستا گفت: قیمت خرید پایین دولت، کشاورزان را به سمت معامله با دلالان، دامداران و مرغداران سوق می‌دهد.

حیدرپور با اشاره به پیگیری‌های مستمر و درخواست تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی، اظهار داشت: علاوه بر تجدید نظر در قیمت خرید گندم، درخواست کمک هزینه‌ای ۴۰تومانی برای هرکیلو گندم برای تخلیه و بارگیری به دولت ارائه شده که متاسفانه تاکنون از سوی دولت اقدامی صورت نگرفته است.

وی در پایان تاکید کرد: عدم تجدید نظر در قیمت خرید گندم توسط دولت باعث بی‌اشتیاقی کشاورزان در فروش گندم به دولت و همچنین کاشت گندم خواهد شد.

اشتراک‌گذاری:
.

منابع خبر