۱۲ نفر از روسای واحدهای دانشگاه آزاد ابقا شدند

12 نفر از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سمت­های خود ابقاء شدند
خبرگزاری دانشگاه آزاد
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ آبان ۱۳۹۱

تهران - رییس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکامی، ۱۲ نفر از روسای واحدهای این دانشگاه را در مسوولیت های خود ابقا کرد.

منابع خبر
۱۲ نفر از روسای واحدهای دانشگاه آزاد ابقا شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ آبان ۱۳۹۱