اعجاز رنگها در قرآن/ اشاره به شفابخشی عسل و شادی‌بخشی رنگ زرد

اعجاز رنگها در قرآن/ اشاره به شفابخشی عسل و شادی‌بخشی رنگ زرد
خبرگزاری مهر
خبر آنلاین - ۳۱ تیر ۱۳۹۰

اندیشه  - مهر نوشت: عضو هئیت علمی جامعةالمصطفی با بیان اینکه در قرآن به رنگهایی چون قرمز، زرد، سبز، آبی، سفید، سیاه و کبود اشاره شده گفت: قرآن گاهی به صورت کلی و گاهی خاص رنگها را مورد اشاره قرار داده که برخی از این اشارات شگفتیهای قرآن هستند. حجت الاسلام مهدی رستم نژاد قرآن پژوه وعضو هیئت علمی جامعة المصطفی در رابطه با اعجاز رنگها در قرآن گفت: قرآن در ارتباط با رنگها دوگونه سخن گفته است، یکی تحت عنوان عناوین کلی چون "لون" ،"الوان" و "صبغه" که گاهی از واژه مفرد و گاهی از جمع استفاده کرده و گاهی از یک رنگ خاص نام برده که درمیان آن می توان به قرمز، زرد، سبز آبی، سفید و سیاه و همینطور رنگ کبود اشاره کرد. وی افزود: در قرآن اشاره بسیار دقیق و لطیفی به رنگ پوست انسانها شده و از آن بعنوان یک آیه و نشانه خداوند تعبیر و از آن در کنار خلقت آسمانها و زمین یاد شده است. خداوند در سوره روم آیه ۲۲ می فرماید: و از نشانه‏های [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهای شما و رنگهای شماست قطعا در این [امر نیز] برای دانشوران نشانه‏هایی است.  رستم نژاد گفت: از نگاه علوم جدید پوست بدن انسان با تغییر رنگ خود میزان ویتامین D بدن را متعادل می کند.

"وی افزود: در قرآن اشاره بسیار دقیق و لطیفی به رنگ پوست انسانها شده و از آن بعنوان یک آیه و نشانه خداوند تعبیر و از آن در کنار خلقت آسمانها و زمین یاد شده است"غیر از تفاوت میان رنگ پوست متفاوت افراد با یکدیگر رنگ پوست انسانها نیز دارای تغییرات اندکی است که این امر در تنظیم میزان ویتامین D مؤثر است. تفاوت رنگها در قرآن وی با اشاره به مطرح شدن تفاوت رنگها در قرآن اظهار داشت: در قرآن در رابطه با تفاوت رنگها در گلها و میوه ها در سوره نحل آیه ۱۳ فرموده است آنچه را در زمین به رنگهای گوناگون برای شما پدید آورد " و در این آیه به گوناگونی رنگها نیز اشاره داشته است. قرآن همچنین به گوناگونی و تنوع عسل اشاره داشته است و در آیه ۶۹ با اشاره به زنبور می فرماید: از درون [شکم] آن شهدی که به رنگهای گوناگون است بیرون می‏آید در آن برای مردم درمانی است. اشاره به شفابخشی عسل وی تصریح کرد: نکته ای که در آیه ۶۹ سوره نحل وجود دارد این است که خداوند بعد از این که اختلاف تنوع رنگها را بیان کرد، خاصیت شفابخشی عسل را نیز مطرح کرده و این امر نشان دهنده نوعی رابطه میان اختلاف رنگها با شفابخشی عسل که می توان آن را از اعجاز قرآن دانست، چرا که در علم جدید ثابت شده است تنوع رنگها در عسل به تنوع عناصر قندی موجود در گیاهان برمی‌گردد. نوع رنگها را در شفابخشی عسل دخالت داده و این امر را به خود عسل نسبت نداده است.

این قرآن پژوه یادآور شد: نکته دیگری که از این آیه می توان برداشت کرد مسئله رنگ درمانی است که پیش از قرآن در هیچ کتابی مطرح نشده بود. پائولین ویلز از دانشمندان معاصر کتابی درباره "رنگها و تأثیرهای درمانی آنها" از بوعلی به عنوان احیاگر مسئله رنگ درمانی دارد، درحالی که قرآن پیش از بوعلی این مسئله را مطرح کرده و اگر بوعلی به آن توجه داشته بی شک از آیات قرآن استخراج کرده است. حجت الاسلام رستم نژاد با تأکید بر اینکه قرآن همچنین به اختلاف رنگها در کوه ها اشاره کرده است اظهار داشت: قرآن اشاره کرده است که در کوه ها رگه های رنگی و به تعبیر قرآن جاده های رنگی وجود دارد. قرآن در آیات ۲۷ و ۲۸ می فرماید: آیا ندیده‏ای که خدا از آسمان آبی فرود آورد و به [وسیله] آن میوه‏هایی که رنگهای آنها گوناگون است بیرون آوردیم و از برخی کوهها راهها [و رگه‏ها]ی سپید و قرمز به رنگهای مختلف و سیاه پر رنگ [آفریدیم]؛ و از مردمان و جانوران و دامها که رنگهایشان همان گونه مختلف است [پدید آوردیم] از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می‏ترسند آری خدا ارجمند آمرزنده است. اشاره به رنگ قرمز، بین رنگ سفید و سیاه وی اضافه کرد: خداوند در این آیه بین رنگ سفید و سیاه رنگ قرمز را بیان کرده و بعد از آن تعبیر " مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا" را به کار برده است.

"خداوند در سوره روم آیه ۲۲ می فرماید: و از نشانه‏های [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهای شما و رنگهای شماست قطعا در این [امر نیز] برای دانشوران نشانه‏هایی است"از این نکته این امر برداشت می شود که در علم جدید در روانشناسی رنگها سفیدی و سیاهی رنگ نیستند، یکی تمام نور را بازتاب می دهد می شود سفید و یکی تمام نور را جذب می کند و می شود سیاه، اما در این آیه وقتی به رنگ قرمز اشاره کرده و پس از آن اختلاف الوان را برداشت می کند برخی اعتقاد دارند که سایر رنگها به نوعی برگرفته از رنگ قرمز است یا رنگ قرمز به نوعی رنگ اصیل رنگها است. شادی بخشی رنگ زرد مهدی رستم نژاد با اشره به اعجاز قرآن در مطرح کردن بحث رنگ درمانی اظهار داشت: در ارتباط با رنگ خاص قرآن رنگ زرد خالص را بیان می کند، این امر را مطرح کرده است که این رنگ شادی بخش است و این امر در علم جدید ثابت شده است. خداوند در آیه ۶۹ سوره بقره می فرماید: گفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است گفت وی می‏فرماید آن ماده گاوی است زرد یکدست و خالص که رنگش بینندگان را شاد می‏کند. وی گفت: رنگ زرد سرور آفرین، آرام بخش، خوشحال کننده، گرم کننده و فزاینده نیرو است و به همین علت گنبدهای زرد مقبره های ائمه را با طلای زرد پوشش می دهند و از این جهت رنگ عرفان و تقدس است. در اینجا قرآن به تأثیربخشی رنگها در روحیه انسان اشاره داشته که می توان آن را اعجاز علمی دانست، چرا که چنین مسئله ای پیش از آن مطرح نشده است.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی گفت: قرآن اشاره های فراوانی به رنگ سبز داشته و از آن با عنوان رنگ گیاهان، لباسهای بهشتی، رنگ زمین، رنگ بهار یاد کرده و امر اشاره ای به بهجت آفرین بودن رنگ سبز در قرآن دارد و می توان از آیه ۶۳ سوره حج و ۶۰ سوره نمل برداشت کرد. خداوند در آیه ۶۳ سوره حج می فرماید: آیا ندیده‏ای که خدا از آسمان آبی فرو فرستاد و زمین سرسبز گردید آری خداست که دقیق و آگاه است؛ و در آیه ۶۰ سوره نمل آمده است: آیا آنچه شریک می‏پندارند بهتر است] یا آن کس که آسمانها و زمین را خلق کرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد پس به وسیله آن باغهای بهجت‏انگیز رویانیدیم کار شما نبود که درختانش را برویانید آیا معبودی با خداست [نه] بلکه آنان قومی منحرفند. رنگ قرمز انرژی دهنده است حجت الاسلام رستم نژاد یادآور شد: رنگ قرمز هم در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. این رنگ تحریک کننده است و حتی ممکن باعث سردرد شود. ابوعلی سینا می گوید که سفره قرمز اشتها را زیاد می کند، رنگ قرمز در معالجه آبله موثر است.

" رستم نژاد گفت: از نگاه علوم جدید پوست بدن انسان با تغییر رنگ خود میزان ویتامین D بدن را متعادل می کند"انرژی دهنده و محرک قوی به شمار می رود و قرآن در ارتباط با این مسئله به کوه ها اشاره کرده است. در علم زمین شناسی کوه ها مرکز آتشفشان و گرمایی زمین هستند. در ارتباط با کوه ها رنگ قرمز استعمال شده می تواند اشاره به مسئله زمین شناسی باشد که در علم زمین شناسی مورد اشاره قرار گرفته است. /۶۲۶۲

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۳۱ تیر ۱۳۹۰