وزیر پیشنهادی، برای توجه به مناطق محروم برنامه دارد

وزیر پیشنهادی، برای توجه به مناطق محروم برنامه دارد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۶ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: مناطق محروم

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰