ساعات کاری ادارات در اوایل مهرماه ۹ صبح است

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸

استاندار تهران گفت: ساعت کاری ادارات در طرح شناور شدن به دلیل بازگشایی مدارس و کاهش ترافیک، ۹ صبح خواهد بود

منابع خبر