زنان نقش محوری در اقتصاد مقاومتی دارند

طرح تصویب شده مجلس در شرایط امروز اقتصاد ایران تنها اثرش کاهش اشتغال زنان و غیررسمی‌تر شدن آن خواهد بود. کارفرمایان در مواجهه با تنگناهای جدید قانونی و برای کاهش درگیری خود با دولت یا از استخدام زنان بالکل سر باز خواهند زد و یا زنان بیشتری را تحت قراردادهای غیررسمی استخدام خواهند کرد.
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ تیر ۱۳۹۵

مهاباد- ایرنا- مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی گفت: زنان نقش مهم و محوری در اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی در کشور دارند.

منابع خبر
زنان نقش محوری در اقتصاد مقاومتی دارند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۸ تیر ۱۳۹۵