در آخرین روزها یک زن معاون احمدی نژاد شد

آخرین حکم احمدی نژاد: مجتهدزاده معاون رییس جمهور شد
عصر ایران
تابناک - ۱۲ مرداد ۱۳۹۲

مریم مجتهد زاده به سمت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد.
به گزارش مهر، رئیس جمهور در حکمی که در آخرین ساعت عمر دولت دهم منتشر شده مرکز امور زنان و خانواده را به معاونت ارتقا داده است.
در این حکم که ۵ مرداد ماه به امضا رییس جمهور رسیده و ۱۲ مرداد ماه در سایت مرکز امور زنان و خانواده قرار گرفته است، مریم مجتهد زاده به سمت معاون امور زنان و خانواده منصوب شده است

منابع خبر