بازگشت به آغوش خانواده

خبرگزاری مهر - ۴ روز قبل

کودکی که در درگیری‌های چند ماه گذشته افغانستان از پدر و مادر خود جدا شده بود به بستگانش در کابل پیوست.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۵ روز قبل
خبرگزاری دانشجو - ۵ روز قبل
خبرگزاری دانشجو - ۵ روز قبل
خبرگزاری مهر - ۴ روز قبل