بالسینی: رویه‌ فعلی مجوزدهی، دست اندازِ «جهش تولید» است / مولفه‌های حکمرانی خوب در اقتصاد ایران

بالسینی: رویه‌ فعلی مجوزدهی، دست اندازِ «جهش تولید» است / مولفه‌های حکمرانی خوب در اقتصاد ایران
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ فروردین ۱۳۹۹گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از ابتدای سال تا کنون موضوعات مختلفی را درباره راهکار‌های رسیدن به جهش تولید مورد بحث و بررسی قرار دادیم، نظام بانکی و مالیاتی کشور تا امید به آینده اقتصاد و بروکراسی‌های دست و پاگیراداری که موانع بزرگی در پیش پای تولید ایجاد کرده اند، اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این گفتگو اصلی‌ترین دلیل عدم رونق و جهش تولید را که همان سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های حکمرانان است را نقد کرده است.

چه مولفه‌هایی در جهش تولید از نظر حکمرانی بایداجرا شودتاجهش تولید محقق شود؟

اقتصاد ایران روز‌های سختی را پشت سر می‌گذارد به طوری که تداوم رکوداقتصادی سال‌های گذشته به همراه آثار واقعی و روانی ویروس کرونا اقتصاد کشور را با چالش‌هایی رو به رو کرده است. براساس آمار‌های مرکز آمار ایران در ۹ ماه اول سال ۹۸ که آخرین دوره آمار دهی به شمار می‌رود، نرخ رشد اقتصادی کشور به منفی ۷.۶ درصد کاهش داشته است. منفی شدن رشد اقتصادی که ناشی از اثرات فشار‌های بین المللی از سال‌های گذشته است از حوزه‌های مختلفی بر اقتصاد مترتب شده که یکی از مهمترین آن‌ها در حوزه صنعت است

منابع خبر