«فوق سری» ریتم تندی دارد/کم کارم و بیشتر تدریس می‌کنم

خبرگزاری فارس - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴

بازیگر نقش مجید باستان در سریال «فوق سری» گفت: این سریال ریتم تندی دارد و همه اتفاق‌ها در آن به سرعت می‌افتد. در کنار این موضوع دستمایه‌های طنزی که در اثر وجود دارد نیز به کلیت کار و جذب مخاطب کمک کرده است

منابع خبر

آخرین اخبار

صدای آلمان - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
جهان نیوز - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴