اهمیت سفر پاپ فرانسیس دوم به عراق

اهمیت سفر  پاپ فرانسیس دوم به عراق
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

یکم: اهمیت خاورمیانه در این است که مهد زندگی ادیان گوناگون است. هر نوع تغییر بافت  جمعیت  مذهبی در خاورمیانه، به ضرر همه مردم این منطقه است.

دوم: تلاش اصلی  داعش در این منطقه فشار بر غیر مسلمانان بود تا از این  مناطق کوچ کنند.

سوم: مردم شیعه و کرد و حتی سنی عراق در اخراج وپایان دادن به فتنه داعش نقش اصلی را داشتند اما همچنان در دنیای محل سکونت پاپ، مسلمین و داعش در یک ردیف شناخته می شوند.

سفر پاپ به عراق از این لحاظ مهم است که: می تواند مسیحیان منطقه را دلگرم کند. خاورمیانه را موزاییک زیبای ادیان نگهدارد.و مهمتر اینکه استقبال گرم اکثریت مسلمانان از وی، پاپ را به پیام بری  تبدیل می کند تا به دنیا بگوید داعش ومسلمانی یکی نیست.

دیدار وی با آیه الله سیستانی هم  تابلو سفر اوست که  معلوم می شود رهبری دینی با تسامح شیعه چقدر در ثبات عراق نقش داشته اند. علاوه براینکه ریشه بسیاری از خشونتها در جهان و در تاریخ، تظاهر به اعتقادات دینی  بوده است و وقتی این دو رهبر بزرگ دینی دو دین ومذهب پر نفوذ در کنار یکدیگر می نشینند  و از همکاری صحبت می کنند،یعنی بین دین و خشونت طلبان دینی فرق زیادی هست.

/۶۲۶۲

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۲ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹