پیشنهاد جدید نفتی عربستان به ایران

الف - ۲ مهر ۱۳۹۵

برخی منابع از پیشنهاد جدید نفتی عربستان به ایران برای پیوستن به طرح فریز نفتی خبر داده اند.به گزارش تسنیم، درحالی برخی منابع از پیشنهاد جدید نفتی عربستان به ایران برای پیوستن به طرح فریز نفتی خبر داده اند که باید توجه داشت این پیشنهاد بر فعالیت های توسعه ای بخش نفت ایران تاثیرمنفی نداشته باشد.رویترز به نقل از منابع آگاه نفتی اعلام کرد عربستان سعودی در جریان مذاکرات با ایران به طور مشروط با کاهش تولید نفت خود برای تقویت قیمت ها موافقت کرده است .به گفته این افراد مقامات عربستان در ماه جاری به مقامات ایرانی پیشنهاد کرده اند اگر تهران تولید نفت خود را در سطح کنونی فریز کند ریاض هم تولید نفت خود را تا سطح اوایل سال جاری میلادی کاهش خواهد داد.هنوز خبری در مورد واکنش ایران به این پیشنهاد منتشر نشده است اما از سوی دیگر عربستان به طور دقیق مشخص نکرده است حاضر است چقدر تولید نفت خود را کاهش دهد و انتظار دارد که ایران در چه سطحی تولید نفت خود را فریز کند.بر اساس گزارش های غیر رسمی تولید نفت ایران در حال حاضر به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است که کمتر از میزان تولید نفت این کشور پیش از اجرایی شدن تحریم هاست. ایران اعلام کرده است در صورت افزایش تولید نفت خود به ۴ میلیون بشکه در روز حاضر است با طرح فریز نفتی موافقت کند.متوسط تولید نفت عربستان در ۵ ماهه ژانویه تا می ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز بوده اما این رقم در ماه های بعد افزایش یافته و در ماه اوت به اوج خود یعنی ۱۰.۶۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.به عقیده تحلیلگران اگرچه طرح فریز نفتی بر تولید کنندگانی مثل عربستان از یک جهت تاثیر دارد و آن محدود کردن تولید نفت این کشورهاست این طرح بخش نفت ایران را از دو جهت محدود می کند: یکی محدود کردن تولید و دیگری محدودکردن فعالیت های توسعه ای.به عبارت دیگر کشورهایی مثل عربستان که دیگر جایی برای توسعه صنعت نفت خود ندارند برای تقویت قیمت ها اندکی تولید خود را کاهش خواهند داد اما ایران با پذیرفتن این طرح در واقع پتانسیل رشد و توسعه صنعت نفت خود را محدود می کند و اگر قرار است تولید نفت ایران در سطح ۴ میلیون بشکه در روز باقی بماند انگیزه ای برای شرکت های نفتی باقی نمی ماند که در قالب قراردادهای مشارکت در تولید اقدام به توسعه میادین نفتی این کشور کنند.بر این اساس مقامات نفتی ایران در این زمینه باید دو بار فکر کنند و پیش از پذیرش هرگونه تعهدی، پیشنهاد کشوری که علم دشمنی با ایران در سطح منطقه برافراشته است را با دقت مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

منابع خبر