تقدیر فخاری از تملک و بازسازی آرامگاه شهدای مشروطه

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر از شهرداری تهران برای تملک و بازسازی آرامگاه شهدای مشروطه تقدیر کرد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸