یازدهمین جلسه دادگاه فساد مالی با حضور ۷متهم و یک مطلع

یازدهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی با حضور هفت متهم و یك مطلع یكشنبه برگزار می شود
خبرگزاری جمهوری اسلامی
فردا - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

سرویس اجتماعی فردا:  یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی از دقایقی قبل در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.

در جلسه امروز به گفته سراج ۸ نفر در دادگاه  حاضر  شدندکه یکی از آنها به عنوان مطلع و ۷ نفر به عنوان متهم  به پای میز محاکمه خواهند رفت

منابع خبر