نسخه کامل مصاحبه اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی درباره وضعیت فعلی اعتراضات و آینده ایران

صدای آمریکا - ۵ مهر ۱۴۰۱

نسخه کامل مصاحبه اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی درباره وضعیت فعلی اعتراضات و آینده ایران

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو فردا - ۲۸ آذر ۱۴۰۰

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۶ مهر ۱۴۰۱
ایسنا - ۵ مهر ۱۴۰۱