حمایت از ۳۳ طرح پژوهشی تقاضامحور در حوزه زیست‌فناوری

حمایت از ۳۳ طرح پژوهشی تقاضامحور در حوزه زیست‌فناوری
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، حمایت از طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه‌های مختلف یکی از اولویت‌هایی است که توسط ستادهای تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می شود.

این کار، هدفمندی پژوهش ها و قرارگرفتن آنها در مسیر رفع نیازها و چالش‌های فناورانه کشور را در پی دارد. بر همین اساس ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح‌هایی پژوهشی که نیازی از کشور را رفع کند حمایت می کند.

با همین هدف هم ۵۰ طرح پژوهشی تقاضا محور با محوریت تقسیم کار ملی و دیگر اولویت‌های ستاد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۳۳ طرح نهایی و برای دریافت حمایت‌های مادی و معنوی به گروه‌های فعال و صندوق زیست فناوری معرفی شد.

همچنین گروه پژوهش، زیر ساخت و توسعه فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف تشویق پژوهشگران این حوزه اعم از اساتید، محققان و دانشجویان اقدام به تدوین برنامه و تشویق و حمایت از مقالات برتر در حوزه زیست‌فناوری کرده است.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۳ اسفند ۱۴۰۰