با ۱۵۰ میلیون کجا می‌توان خانه خرید؟

با 150میلیون کجا می‌توان خانه خرید؟ (+جدول)
عصر ایران
تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

با ۱۵۰میلیون کجا می‌توان خانه خرید؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می آید جدول قیمت انواع آپارتمان های کوچک در مناطق مختلف تهران است که بر اساس پیشنهاد مالک ارزش ملک کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
بی بی سی فارسی - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳