تصویر جوجه غاز یتیمی که تحت مراقبت یک سگ قرار گرفت!

تصویر جوجه غاز یتیمی که تحت مراقبت یک سگ قرار گرفت!
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ فروردین ۱۳۹۱

به گزارش خبرگزاری مهر، این داستان جالب سرنوشت جوجه غازی ساکن استستد انگلیس است. یک روباه وحشی به یک غاز مادر حمله و آن را کشت. جوجه این ماده غاز نیز که به شدت در خطر قرار داشت توسط سگی به نام "فرد" نجات داده شد. اکنون این جوجه غاز زرد رنگ یتیم که "دنیس" نام دارد تحت مراقبت این سگ قرار دارد.

"جرمی گولد اسمیت"، ۴۴ ساله صاحب این سگ به دیلی میل اظهار داشت: "این جوجه به شدت گلی شده بود. فرد ساعتها آن را لیسید و تمیزش کرد.

دوستی آنها شگفت انگیز و تماشای آن دو وقتی با هم بازی می کنند واقعا جالب است."

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ فروردین ۱۳۹۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۷ فروردین ۱۳۹۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۷ فروردین ۱۳۹۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۷ فروردین ۱۳۹۱