ترکیه از دیروز مرز رازی را بر روی شهروندان و کامیون های ایرانی بست.

پیک ایران - ۱۴ مهر ۱۴۰۰

ترکیه از دیروز مرز رازی را بر روی شهروندان و کامیون‌های ایرانی بست.


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر