خودسوزی یک خانم مقابل یکی از واحد‌های قضایی تهران/ برای فرد مورد اشاره دادگاهی برگزار نشد و حکم محکومیت ندارد

خبرگزاری میزان - ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

یک خانم در مقابل یکی از واحد‌های قضایی تهران با بنزینی که از قبل تهیه کرده بود، مبادرت به خودسوزی کرد

منابع خبر