بازدید رییس جمهوری از پالایشگاه گاز ایلام

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

حسن روحانی رییس جمهوری و هیات همراه در سفر به استان ایلام از پالایشگاه گاز بازدید کردند.*1171*

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳